nav-left cat-right
cat-right

Penelitian UISU

Video Promosi UISU

Posted by on Apr 17, 2018 in Kegiatan | 0 comments

Alhamdulillah saat ini UISU menempati peringkat 1 untuk PTS wilayah Sumut dan peringkat 124 nasional serta telah memperoleh Akreditasi Tingkat Universitas dengan peringkat “B” pada tahun 2016.

Program Studi S1 yang telah memperoleh akreditasi B yaitu :
1. Pendidikan Dokter (Fakultas Kedokteran) : Rp. 50.000.000 / Tahun
2. Profesi Dokter (Fakultas Kedokteran) : Rp. 50.000.000 / Tahun
3. Ekonomi Pembangunan (Fakultas Ekonomi) : Rp. 3.000.000 / Tahun
4. Akuntansi (Fakultas Ekonomi) : Rp. 7.000.000 / Tahun
5. Manajemen (Fakultas Ekonomi) : Rp. 7.000.000 / Tahun
6. Teknik Industri (Fakultas Teknik) : Rp. 6.000.000 / Tahun
7. Teknik Mesin (Fakultas Teknik) : Rp. 6.000.000/ Tahun
8. Teknik Sipil (Fakultas Teknik) : Rp. 6.000.000/ Tahun
9. Teknologi Hasil Pertanian (Fakultas Pertanian) : Rp. 6.000.000/ Tahun
10. Agribisnis (Fakultas Pertanian) : Rp. 6.500.000/ Tahun
11. Agroteknologi (Fakultas Pertanian) : Rp. 6.500.0000/ Tahun
12. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan) : Rp. 6.000.000/ Tahun
13. Pendidikan Biologi (Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan) : Rp. 6.000.000/ Tahun
14. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan) : Rp. 6.000.000/ Tahun
15. Pendidikan Matematika (Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan) : Rp. Rp. 6.000.000/ Tahun
16. Ilmu Administrasi Negara (FISIP) : Rp. 4.500.000/ Tahun
17. Ilmu Komunikasi (FISIP) : Rp. 4.500.000/ Tahun
18. Ilmu Hukum (Fakultas Hukum) : Rp. 7.000.000/ Tahun
19. Ahwal Al Syahsiah (Fakultas Agama Islam) : Rp. 3.000.000/ Tahun
20. Pendidikan Agama Islam (Fakultas Agama Islam) : Rp. 3.000.000/ Tahun
21. Sastra Inggris (Fakultas Sastra) : Rp. 6.000.000/ Tahun

Program Studi S2 yang telah memperoleh akreditasi B yaitu :
1. Magister Sastra
2. Magister Manajemen
3. Magister Ilmu Hukum

Untuk informasi selanjutnya bisa datang langsung ke UISU atau hubungi kontak berikut :

Instagram : @uisu_medan

Web : www.uisu.ac.id

Email : infokom@uisu.ac.id

Telfon : 061 – 7869790

Terima kasih :)

#kampusmedan #kampustercinta #kampusku #kampushits #universitasislamsumaterautara #universitasterbaik #universitasternama

Video Promosi UISU

Video Promosi UISU II

Hukum Adat

Posted by on Apr 17, 2018 in Publikasi Dosen | 0 comments

Hukum Adat

Hukum Adat

Oleh : Roswita Sitompul

Full Text Here : PDF

FAKTOR-FAKTOR TERJADI SALAH LAKU PENGAMAL PERUBATAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Posted by on Apr 13, 2018 in Publikasi Dosen | 0 comments

FAKTOR-FAKTOR TERJADI SALAH LAKU PENGAMAL PERUBATAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Roswita Sitompul

Universiti Islam Sumatera Utara,

roswita_sitompul@yahoo.com

ABSTRAK

Pada masa kini adalah menjadi perkara biasa tuntutan tentang kelalaian dalam perkhidmatan perubatan yang melibatkan pengamal perubatan. Kelalaian ini meliputi kesalahan memberikan diagnosis, memberikan rawatan yang salah dan kegagalan menjalankan rawatan, mengakibatkan pesakit mendapat cacat ataupun meninggal dunia. Objektif kajian ini adalah (i) Mengapa pengamal perubatan sering melakukan salah laku dalam menjalankan amalan di Indonesia dan di Malaysia (ii) Apakah faktorfaktor yang mendorong terjadinya salah laku pengamal perubatan di Indonesia dan Malaysia. Kajian ini bersifat kualitatif dan menggunakan pelbagai kaedah dalam pengumpulan data, meliputi kajian kepustakaan, kajian dokumentasi, pemerhatian, temu bual dan soal selidik. Data dianalisis dengan metod analisis kandungan-ujian t. Dalam hal faktor-faktor terjadinya salah laku, dari 5 indikator terdapat 3 perbezaan yang signifikan antara Indonesia dan Malaysia, iaitu:(a) Dalam hal pengamal perubatan lalai atau kurang hati-hati dalam melaksanakan tugasnya, (b) Kurangnya kemahiran pengamal perubatan, dan (c) kurangnya masa pengamal perubatan dalam melaksanakan tugas. Ada perbezaan yang signifikan antara Indonesia dan Malaysia.

Kata kunci: perbandingan, undang-undang, kelalaian, salah laku, pengamal perubatan.

Full Text Here : PDF

Link Jurnal Digital UISU :
nav-left nav-left nav-left tijarah julisa Jurnal sosial ekonomi Nur edukasi Tausiah